Hem
Processen går vidare

De sökande politikerna och Nätverket svarat på de yttrande som Göteborgs kommun, Länsstyrelsen och Lantmäteriet avgivit angående utredningen.

Vi har i svaren belyst bristen på objektivitet och saklighet i Göteborgs och Länsstyrelsens svar.

 • Inte på något sätt framkommer att Torslanda endast utgör ca. 4,5 % av Göteborg, den minsta kommundelningen hittills.
 • Inte på något sätt nämns att utredningen kommer fram till att det inte finns några bärande skäl mot delning.
 • Ingenting nämns om att den ekonomiska effekten av delning är försumbar.
 • Ingenting nämns om att Torslanda är en naturlig avgränsad del från Göteborg.
 • Inte på något sätt famkommer det fortsatt starka stödet för delning bland torslandaborna, trots att Länsstyrelsen anför det som skäl mot att genomföra en folkomröstning igen!
 • Det faktum att den omröstning i Göteborgs kommunfullmäktige som Länsstyrelsen refererar till var helt jämn framkommer inte.
Läs mer...
 
Stödet för egen kommun obrutet!

Demoskop64,2 % av torslandaborna stöder egen kommun enligt en opinionsundersökning utförd av DEMOSKOP.

Resultatet betyder att att en lika överväldigande majoritet är för idag som vid folkomröstningen 1998.

Frågan som ställts är "Anser du att att Torslanda ska bilda egen kommun?": 64,2 % är idag för. Vid folkomröstningen 1998 var 65% för.

600 torslandabor har intervjuats per telefon av DEMOSKOP på uppdrag av Nätverket för Torslandas Framtid. Andelen som svarat ja eller nej är 80%, dvs något lägre än valdeltagandet 1998 som var 85%.

I Nätverket har vi haft på känn att stödet är starkt, detta efter att ha mött Torslandaborna under hösten och våren då vi samlat in namn till stöd för Torslanda egen kommun.

Vi har därefter beställt undersökningen för att på ett oberoende sätt att bekräfta torslandabornas inställning till egen kommun, då det är en avgörande faktor för regeringsbeslutet. Det är nu oerhört tillfredställande att stödet är obrutet. Det här resultatet betyder att en absolut majoritet av torslandaborna fortfarande är för egen kommun. Dessutom visar resultatet att en majoritet säger ja i alla delar av Torslanda!

Detta resultat är också ett mycket starkt besked till politikerna i Göteborg inför deras svar till regeringen. Att en majoritet av torslandaborna fortfarande stöder egen kommun har varit en förutsättning för stödet från alliansens sida. Nu råder det ingen tvekan om att så är fallet.

Undersökningens resultat kommer att bli en del av underlaget vid ett kommande regeringsbeslut. Den här undersökningen är genomförd av ett mycket välrenomerat företag och det borgar för att resultatet kan bli ett fullgott underlag för regeringens beslut.

Nätverket kan nu gå vidare med att driva frågan till ett regeringsbeslut. Vi kommer givetvis att bemöta Göteborgs skäl mot delning men den viktigaste pusselbiten är det starka stödet för egen kommun.

Hör nätverkets kommentarer på SR p4 Göteborg.

Mer detaljer ur undersökningen.

STÖDET FÖR EGEN KOMMUN ÄR OBRUTET!

64,2 % av torslandaborna stöder egen kommun enligt en opinionsundersökning av DEMOSKOP. Det betyder att en lika överväldigande majoritet är för idag som vid folkomröstningen 1998.

600 torslandabor har intervjuats per telefon av DEMOSKOP på uppdrag av Nätverket för Torslandas Framtid. Frågan som ställts är "Anser du att att Torslanda ska bilda egen kommun?": 64,2 % är idag för. Vid folkomröstningen 1998 var 65% för. Andelen som svarat ja eller nej är 80%, dvs något lägre än valdeltagandet 1998 som var 85%.

Nätverket har låtit göra undersökningen först och främst för att torslandabornas inställning till egen kommun är en avgörande faktor för regeringsbeslutet. Vi har haft på känn att stödet är så här starkt och nu har vi fått det bekräftat. Det är oerhört tillfredställande att stödet är obrutet. Det här resultatet betyder att en absolut majoritet av torslandaborna fortfarande är för egen kommun. Dessutom betyder visar resultatet att en majoritet säger ja i alla delar av Torslanda.

Detta resultat är också ett mycket starkt besked till politikerna i Göteborg inför deras svar till regeringen. Att en majoritet av torslandaborna fortfarande stöder egen kommun har varit en förutsättning för stödet från alliansens sida. Nu råder det ingen tvekan om att så är fallet.

Undersökningens resultat kommer att bli en del av underlaget vid ett kommande regeringsbeslut. Den här undersökningen är genomförd av ett mycket välrenomerat företag och det borgar för att resultatet kan bli ett fullgott underlag för regeringens beslut.

Nätverket kan nu gå vidare med att driva frågan till ett regeringsbeslut. Vi kommer givetvis att bemöta Göteborgs skäl mot delning men den viktigaste pusselbiten är det starka stödet för egen kommun.

 

Nu är utredningen om ändrad kommunindelning rörande Torslanda-Göteborg klar. Utredningen har utförts av revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers på uppdrag av Kammarkollegiet.

Redan i sammanfattningens andra stycke står att läsa:

"Utifrån lagstiftarens intentioner så kan vi sammantaget inte identifiera några bärande hinder för en kommundelning vilken skulle utmynna i Torslanda kommun och Göteborgs kommun".

Utredningen baseras på följande kriterier, vilka alla gås igenom grundligt:

 • Förbättrade förutsättningar för den kommunala demokratin
 • Befolkningsutvecklingen
 • Invånarnas närhet till kommunal service
 • Näringsgeografiska frågor
 • Kommunekonomiska frågor
 • Kommundemokratiska frågor
 • Regional utveckling, arbetsmarknad, mark och vattentillgång
 • Övrigt

Slutsatserna är tydliga:

 • Torslanda klarar sig alldeles utmärkt som egen kommun.
 • Göteborgs kommun skulle påverkas mycket lite.
 • Närdemokratin skulle öka.
 • Skolan i Torslanda är underfinansierad med 45 Mkr.
 • Torslanda kommun skulle få god ekonomi, och mer medel skulle kunna satsas på ex. barn- och äldreomsorg samt på skolan.

Vi återger även en sammanfattning med sidhänvisningar här, och våra slutsatser här.

Nedan finns sammamnfattningens två sidor, klicka på bilderna för att läsa texten.

Sid 1 Sid 2

Klicka på bilderna för att se dem större.

Hela utredningen finner du här.

 

Fem punkter för ett bättre Torslanda och Torslanda kommun

 • Alla kommunala frågor avgörs i Torslanda av människor med ett stort engagemang för bygden.
 • Vi får en kommunal ekonomi som kan anpassas till torslandabornas behov.
 • Prioriteringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg baseras på våra behov i Torslanda.
 • Vi får lokalt förankrad stadsplanering avseende bl.a. boende, fritid, rekreation, handel och näringsliv.
 • Vi får infytande genom politiker valda av och ansvariga inför oss torslandabor.

Torslanda som egen kommun blir något större än medelkommunen i Sverige. Vi kommer att ha en egen identitet, men ändå ingå i Göteborgsgemenskapen. Och vi komer att ha goda möjligheter inför framtiden.

Torslanda är vår plats att utveckla och utvecklas i.

Torslanda blir en lagom stor kommun, där vi Torslandabor ges ökade möjligheter till infytande och engagemang.

Välkommen att läsa mer om hur vi kan få ett bättre Torslanda och förverkliga Torslanda kommun. Läs mer om fem punkter som alla talar för Torslanda kommun.

 

Information om Torslanda som egen kommun

Vi torslandabor folkomröstade 1998 om att Torslanda Kommun skall återbildas.

65% sa då ja till egen kommun.

Att det skulle fungera bra med en egen kommun visade Kammarkollegiets utredning från 1998 tydligt.

Vi vill på denna webplats beskriva vad vi tycker den avgörande frågan är:

"Varför skall vi bli egen kommun igen?"

I våren 2010 kommer regeringen troligen att fatta beslut om Torslanda skall återbildas som kommun. Inför beslutet pågår en namninsamling.

Att det fortfarande finns ett stöd bland torslandaborna kommer att spela en avgörande roll för regeringens beslut om Torslanda ska få bli egen kommun.

Ditt namn gör skillnad. Skriv på namninsamlingen och påverka regeringen. Klicka här.

 
«FörstaFöregående123NästaSista»

Sida 3 av 3
 

65,3 % av torslandaborna stöder egen kommun enligt en opinionsundersökning utförd av Markör. Läs mer om opinionsundersökningen här.

Fem punkter
korta eller längre punkter
för Torslanda kommun

Torslanda på kartan

Torslanda är en naturligt avgränsad del, där industrin och Säve flygplats med inflygningsområde utgör ett band på ca 10 km avgränsar mot Göteborg.

Nykvarn - en annan nybildad kommun

Nykvarn är en av Sveriges nybildade kommuner. Deras historia är inte helt olik Torslandas. Först en egen kommun, därefter en kommundel i en större kommun, och slutligen en egen kommun igen. Nykvarns kommun har dokumenterat sina första 10 är, och även givit ut en jubileumsskrift. Vi presenterar här två artiklar.

Anmäl nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Nätverkets nyhetsbrev.

Gruppen hittar du här