Hem
Vad det handlar om i korthet

Som det är idag, är Torslanda en stadsdel i Göteborg. Det innebär bl.a:

 • vi Torslandabor kan inte välja de politiker som styr direkt, se utses baserat på hela kommunens val (över 400 000 väljare).
 • våra lokala politiker kan inte göra egna prioriteringar vad gäller ex. skola och barnomsorg
 • vi har väldigt lite inflytande i ex. stadsplaneringen i det område där vi bor

Som direkta följder kan konstateras att:

 • Torslandas förskolor och grundskolor har minst anslag av alla 21 stadsdelarna
 • Torslanda har bland de längsta köerna till förekoleplats av alla 21 stadsdelarna
 • de lokala politikerna kan varken sänka eller höja kommunalskatten för att bättre kunna styra och utveckla Torslanda
 • stadsplaneringen har medfört obalanser vad gäller kommunal service, pga. konkurrensen med andra stadsdelar

Några viktiga punkter:

 1. regeringen avgör frågan, inte Göteborgs politiker
 2. frågan är inte avgjord, så ditt stöd i namninsamlingen är viktigt
 3. med en egen kommun flyttas alla besluten ex vad gäller skola och kommunal service ut till oss i Torslanda
 4. i en egen kommun väljer vi våra politiker själva, istället för att ha en utsedd stadsdelsnämnd
 5. Kammarkollegiets utredning visade klart att Göteborg skulle påverkas mycket lite

Nätverket tror att det bästa sättet att förbättra situationen är att Torslanda åter får bli en egen kommun.