Hem Vanliga frågor Kommunal service och ekonomi Kommer den nya kommunen att nyanställa eller kommer man erbjuda personal i Göteborgs kommun anställning?
Kommer den nya kommunen att nyanställa eller kommer man erbjuda personal i Göteborgs kommun anställning?

Svar: Torslanda kommun kommer att behöva ungefär motsvarande kommunal personal som finns idag. Därför pekar allt på att den personal som jobbar i Torslanda, och med jobb som blir kvar i nya kommunen, kommer att erbjudas möjligheten att få anställning i Torslanda kommun. Dessutom finns lagar på arbetsmarknaden som reglerar liknande situationer.

Antalet personer kan komma att påverkas lite. I huvudsak blir det ett byte av arbetsgivare, där Torslanda tar över uppgifterna där Göteborg hade ansvaret tidigare.

Utredningen: Man anser att Torslanda mycket väl kan tillgodose den kommunala servicen (sid 3, 51), och att det skulle behövas från ca 170 nya kommunala medarbetare (sid 42, 44), bla i skolan, fortfarande med ett positivt ekonomiskt resultat för Torslanda kommun.