Hem Missuppfattningar
Går det att bli en egen kommun om moderkommunen är negativ?

Svar: Absolut. Modekommunens inställning är bara en av flera omständigheter som påverkar beslutet.

I fallet Bollebyggd, som blev en egen kommun 1995, var Borås kommun negativa till delningen, men skälen för vägde tyngre.

Lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting anger att särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen men även att särskild hänsyn skall också tas till befolkningens önskemål och synpunkter.