Hem Vanliga frågor Kommunal service och ekonomi Hur mycket läggs på skoleleverna i Torslanda jämfört med andra skolor i Västra Götaland?
Hur mycket läggs på skoleleverna i Torslanda jämfört med andra skolor i Västra Götaland?

Svar: Det framgår av grafiken nedan, som redovisar enhetskostnaden per elev i jämfört med andra kommunala grundskolor i Västra Götaland.

Som ses i statistiken ligger Göteborgs medel klart över rikets medel, samt över Västra Götalands medel. Det framgår lika tydligt att Torslanda är klart under både rikets medel och vad som spenderas som snitt i Göteborg.

 

Enhetskostnader regionen

Se även en jämförelse mot alla grundskolor i Västra Götaland här.