Hem Vanliga frågor Kommunbildningen Har personerna i nätverket egna privata och politiska ambitioner?
Har personerna i nätverket egna privata och politiska ambitioner?

Nätverket består av både politiskt aktiva och personer helt utan politisk anknytning.

De som är politiskt aktiva deltar i nätverkets arbete på eget initiativ, och inte som partipolitiker.

De politiskt aktiva i nätverket, precis som alla andra politiskt aktiva i Torslanda som inte är med i nätverket, kan nomineras av ett parti som ställer upp i valet till kommunalfullmäktige, och därmed bli valbara i det kommande kommunalvalet. Detta är beslut som helt fattas av partierna själva.

Vad gäller de i nätverket som helt saknar partitillhörighet, så har de samma möjlighet som alla andra att bli nominerade för ett parti i valet. Nätverket lägger sig inte i enskilda nätverkares eller någon annans politiska åskådning.

Hur partiernas nominering, eller hur ett kommunalval skulle utfalla, är inget som nätverket är inblandat i, eller kan påverka. Processen i Torslanda skulle vara precis densamma som i alla andra kommuner i Sverige.

Nätverket arbetar med stöd av den stora majoritet av Torslandaborna som i folkomröstningen 1998 sade ett klart ja till en egen kommun.

Läs mer om allmänna val på Valmyndighetens hemsida.