Hem

Fem punkter för ett bättre Torslanda och Torslanda kommun

  • Alla kommunala frågor avgörs i Torslanda av människor med ett stort engagemang för bygden.
  • Vi får en kommunal ekonomi som kan anpassas till torslandabornas behov.
  • Prioriteringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg baseras på våra behov i Torslanda.
  • Vi får lokalt förankrad stadsplanering avseende bl.a. boende, fritid, rekreation, handel och näringsliv.
  • Vi får infytande genom politiker valda av och ansvariga inför oss torslandabor.

Torslanda som egen kommun blir något större än medelkommunen i Sverige. Vi kommer att ha en egen identitet, men ändå ingå i Göteborgsgemenskapen. Och vi komer att ha goda möjligheter inför framtiden.

Torslanda är vår plats att utveckla och utvecklas i.

Torslanda blir en lagom stor kommun, där vi Torslandabor ges ökade möjligheter till infytande och engagemang.

Välkommen att läsa mer om hur vi kan få ett bättre Torslanda och förverkliga Torslanda kommun. Läs mer om fem punkter som alla talar för Torslanda kommun.