Hem
Nykvarn - en annan nybildad kommun

Nykvarns resa: från egen kommun - till kommundel - till egen kommun igen

Som nämns på annan plats på webplatsen har det bildats inte mindre än 13 nya kommuner de senaste åren. En av dem är Nykvarns kommun, som bildades 1 januari 1999. Fram till 1971 var Nykvarn en egen kommun men vid den stora kommunsammanslagningen 1971 kom kommunen tillsammans med Taxinge, Järna och Hölö/Mörkö kommuner ingå i Södertälje kommun. Södertälje kommun genomförde 1989 en kommundelsreform, där  Södertälje delades upp i 13 kommundelar, och Nykvarn blev en sådan kommundel (jämför stadsdel i Göteborg), med en kommundelsnämnd och ett kommundelskontor. Vissa lokala beslut kunde fattas här, men i stor utsträckning reglerades besluten i Nykvarn av centrala beslut från Södertälje.

Drygt fem år senare väcktes tankarna på Nykvarn som egen kommun. 1995 genomfördes en opinionsundersökning. Där ställdes frågan om invånarnas inställning till att göra en undersökning om förutsättningarna för att bilda en egen kommun i Nykvarn.

2.200 personer stödde förslaget, och kommundelsnämnden och kommunfullmäktige i Södertälje beslutade att begära en utredning av Kammarkollegiet.

Utredning och folkomröstning

Kammarkollegiet utredde frågan, och utredningen visade att både Nykvarn och Södertälje skulle få en tillräckligt stor befolkning och ”likvärdiga ekonomiska förutsättningar” för att ge sina invånare en fullgod kommunal service, en avgörande förutsättning för att regeringen skulle kunna tillstyrka en kommundelning.

Som ett resultat beslutade kommunfullmäktige i Södertälje i mars 1997 att genomföra en folkomröstning i Nykvarns kommundel, där invånarna fick ge sin synpunkt på huruvida Nykvarn skulle bilda en egen kommun. Folkomröstningen genomfördes och 69% av de röstberättigade kom till valurnorna, och av dessa röstade 77,2% ”ja” till en delning. Den 18 december fattade regeringen belsut att tillstyrka delningen.

Nedanstående är hämtat ur "Nykvarn 10 år, Jubileumsskrift - en tillbakablick på en ung kommuns första tio år". Länk till Nykvarns egen beskrivning av kommuinbildningen.

 

Nykvarn

Hela jubileumsskriften finns här.

Fritt efter "Nykvarn 10 år, Jubileumsskrift - en tillbakablick på en ung kommuns första tio år.