Hem Nyheter Utredningen klar

Nu är utredningen om ändrad kommunindelning rörande Torslanda-Göteborg klar. Utredningen har utförts av revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers på uppdrag av Kammarkollegiet.

Redan i sammanfattningens andra stycke står att läsa:

"Utifrån lagstiftarens intentioner så kan vi sammantaget inte identifiera några bärande hinder för en kommundelning vilken skulle utmynna i Torslanda kommun och Göteborgs kommun".

Utredningen baseras på följande kriterier, vilka alla gås igenom grundligt:

 • Förbättrade förutsättningar för den kommunala demokratin
 • Befolkningsutvecklingen
 • Invånarnas närhet till kommunal service
 • Näringsgeografiska frågor
 • Kommunekonomiska frågor
 • Kommundemokratiska frågor
 • Regional utveckling, arbetsmarknad, mark och vattentillgång
 • Övrigt

Slutsatserna är tydliga:

 • Torslanda klarar sig alldeles utmärkt som egen kommun.
 • Göteborgs kommun skulle påverkas mycket lite.
 • Närdemokratin skulle öka.
 • Skolan i Torslanda är underfinansierad med 45 Mkr.
 • Torslanda kommun skulle få god ekonomi, och mer medel skulle kunna satsas på ex. barn- och äldreomsorg samt på skolan.

Vi återger även en sammanfattning med sidhänvisningar här, och våra slutsatser här.

Nedan finns sammamnfattningens två sidor, klicka på bilderna för att läsa texten.

Sid 1 Sid 2

Klicka på bilderna för att se dem större.

Hela utredningen finner du här.