Hem Utredningens slutsatser
Utredningens slutsatser

Hela utredningen är ett omfattande dokument, vi återger nedan några viktiga punkter utredaren kommer fram till.

Vi ger sidreferenser till rapporten så att det är enkelt att att få mer detaljer i utredningen.

Utredningen slår fast att:

 • det sammantaget inte kan identifieras några bärande hinder för en kommundelning (sid 3, 51).
 • det demokratiska inflytandet över politiken skulle öka i en egen kommun (sid 11).
 • Torslanda skulle vid en delning år 2011 ha ca 24 500 invånare, vilket bedöms fullt tillräckligt för att fungera som en egen kommun (sid 21).
 • Torslanda är en del av en dynamisk arbetsmarknad, och har en gynnsam åldersstruktur vilket torde innebära en potential för en gynnsam framtida utveckling, även vid en delning från Göteborg (sid 26).
 • det behöver skjutas till ca 45 miljoner kr till grundskolan i Torslanda för att få upp kostnaden på en rimlig nivå (sid 35).
 • det interkommunala utjämningssystemet skulle ge ett något mindre bidrag till Göteborg respektive Torslanda kommuner, jämfört med en sammanhållen kommun. Med en budget på ca 20 miljarder kr för Göteborg är det någon promille av budgeten (sid 39).
 • Torslanda kommuns ekonomi blir god, med ett beräknat positivt resultat efter ytterliggare medel till skolan (sid 38).
 • utjämningssystemet gör att både Göteborgs och Torslanda kommun skall kunna erbjuda sina invånare samma standard till samma pris som övriga kommuner (sid 39).
 • Torslanda mycket väl kan tillgodose den kommunala servicen (sid 3, 51), och att det skulle behövas från ca 170 nya kommunala medarbetare (sid 42, 44), bla i skolan, fortfarande med ett positivt ekonomiskt resultat för Torslanda kommun.
 • det inte blir några problem att rekrytera förtroendevalda eller kommunala medarbetare (sid 44).
 • förutsatt att Torslanda kommun blir medlem i Göteborgsregionens kommunalförbund ses inga problem med regional utveckling (sid 47).

Nackdelarna då? Vi hittar följande konstaterande nackdelar i utredningen:

Utredaren skriver att väljare i Torslanda möjligen skulle få minskat inflytande över stora förändringsprocesser, såsom ekonomisk globalisering, europeisk integration och IT-revolutionen (sid 11), samt att väljare i Torslanda skulle gå miste om inflytande över utvecklingen i Göteborgs kommun (sid 12).

Vissa övergångskostnader kommer att uppstå för både Göteborg och Torslanda, men det dras slutsatsen att Torslanda kommer att få ekonomiska förutsättningar likvärdiga med andra kommuner (sid 39).

Läs Nätverkets slutsatser här.

Slutsatserna är tydliga:

 • Torslanda klarar sig alldeles utmärkt som egen kommun.
 • Göteborgs kommun skulle påverkas mycket lite.
 • Närdemokratin skulle öka.
 • Skolan i Torslanda är underfinansierad med 45 Mkr.
 • Torslanda kommun skulle få god ekonomi, och mer medel skulle kunna satsas på ex. barn- och äldreomsorg samt på skolan.

Hela utredningen finner du här.