Hem Nätverkets slutsatser
Nätverkets slutsatser

Utredningen talar egentligen för sig själv. Vår sammanfattning med sidhänvisningar ger hela bakgrunden. Nätverkets slutsatser är följande:

  • Det är en gedigen utredning gjord av landets främsta experter.
  • Det finns nu två av varandra helt oberoende utredningar som kommit fram till att Torslanda kommun skulle ha goda förutsättningar.
  • Det finns inget konkret i utredningen som stödjer att Göteborg skulle drabbas märkbart, och backa upp deras motstånd till kommundelningen med fakta.
  • Satt i ett sammanhang framgår att påverkan på Göteborgs ekonomi skulle vara någon promille av budgeten.
  • Utredarna skriver att det demokratiska inflytandet över politiken skulle öka i en egen kommun.
  • Utredningen säger att skolan i Torslanda är underfinansierad med minst 45 miljoner kronor, vilket vi i Torslanda har försökt att få uppmärksammat i flera år.
  • Utredningen säger att det demokratiska inflytandet, närdemokratin, skulle öka.
  • Den säger att vi behöver nyanställa ca 170 personer i kommunen.
  • Kommunen beräknas ha ett ekonomiskt överskott, även med den stora satsningen på skolan.
  • Utredningen visar att Göteborg sammantaget inte påverkas märkbart, precis samma resultat som den förra utredningen från 1998 kom fram till.

Sammanfattningsvis kan sägas att bitarna faller på plats en efter en; två positiva utredningar, en positiv folkomröstning och över 3500 namn till stöd för kommunen.

Vår sammanfattande slutsats baserat på utredningen är solklar: Torslanda klarar sig bra som egen kommun!

- Det är en gedigen utredning gjord av landets främsta experter.

- Det finns nu två av varandra helt oberoende utredningar som kommit fram till att Torslanda kommun skulle ha goda förutsättningar.

- Det finns inget konkret i utredningen som stödjer att Göteborg skulle drabbas märkbart, och backa upp deras motstånd till kommundelningen med fakta.

- Satt i ett sammanhang framgår att påverkan på Göteborgs ekonomi skulle vara någon promille av budgeten.

- Utredarna skriver att det demokratiska inflytandet över politiken skulle öka i en egen kommun.

- Utredningen säger att skolan i Torslanda är underfinansierad med minst 45 miljoner kronor, vilket vi i Torslanda har försökt att få uppmärksammat i flera år.

- Utredningen säger att det demokratiska inflytandet, närdemokratin, skulle öka.

- Den säger att vi behöver nyanställa ca 170 personer i kommunen.

- Kommunen beräknas ha ett överskott på ca 33 miljoner över, även med den stora satsningen på skolan.

- Utredningen visar att Göteborg sammantaget inte påverkas märkbart, precis samma resultat som den förra utredningen från 1998 kom fram till.

Sammanfattningsvis kan sägas att bitarna faller på plats en efter en.

Två positiva utredningar, en positiv folkomröstning och över 3500 namn till stöd för kommunen.

Torslanda klarar sig bra som egen kommun!