Hem Opinionsundersökningen 2010
Stödet för egen kommun obrutet!

Demoskop64,2 % av torslandaborna stöder egen kommun enligt en opinionsundersökning utförd av DEMOSKOP.

Resultatet betyder att att en lika överväldigande majoritet är för idag som vid folkomröstningen 1998.

Frågan som ställts är "Anser du att att Torslanda ska bilda egen kommun?": 64,2 % är idag för. Vid folkomröstningen 1998 var 65% för.

600 torslandabor har intervjuats per telefon av DEMOSKOP på uppdrag av Nätverket för Torslandas Framtid. Andelen som svarat ja eller nej är 80%, dvs något lägre än valdeltagandet 1998 som var 85%.

I Nätverket har vi haft på känn att stödet är starkt, detta efter att ha mött Torslandaborna under hösten och våren då vi samlat in namn till stöd för Torslanda egen kommun.

Vi har därefter beställt undersökningen för att på ett oberoende sätt att bekräfta torslandabornas inställning till egen kommun, då det är en avgörande faktor för regeringsbeslutet. Det är nu oerhört tillfredställande att stödet är obrutet. Det här resultatet betyder att en absolut majoritet av torslandaborna fortfarande är för egen kommun. Dessutom visar resultatet att en majoritet säger ja i alla delar av Torslanda!

Detta resultat är också ett mycket starkt besked till politikerna i Göteborg inför deras svar till regeringen. Att en majoritet av torslandaborna fortfarande stöder egen kommun har varit en förutsättning för stödet från alliansens sida. Nu råder det ingen tvekan om att så är fallet.

Undersökningens resultat kommer att bli en del av underlaget vid ett kommande regeringsbeslut. Den här undersökningen är genomförd av ett mycket välrenomerat företag och det borgar för att resultatet kan bli ett fullgott underlag för regeringens beslut.

Nätverket kan nu gå vidare med att driva frågan till ett regeringsbeslut. Vi kommer givetvis att bemöta Göteborgs skäl mot delning men den viktigaste pusselbiten är det starka stödet för egen kommun.

Hör nätverkets kommentarer på SR p4 Göteborg.

Mer detaljer ur undersökningen.

STÖDET FÖR EGEN KOMMUN ÄR OBRUTET!

64,2 % av torslandaborna stöder egen kommun enligt en opinionsundersökning av DEMOSKOP. Det betyder att en lika överväldigande majoritet är för idag som vid folkomröstningen 1998.

600 torslandabor har intervjuats per telefon av DEMOSKOP på uppdrag av Nätverket för Torslandas Framtid. Frågan som ställts är "Anser du att att Torslanda ska bilda egen kommun?": 64,2 % är idag för. Vid folkomröstningen 1998 var 65% för. Andelen som svarat ja eller nej är 80%, dvs något lägre än valdeltagandet 1998 som var 85%.

Nätverket har låtit göra undersökningen först och främst för att torslandabornas inställning till egen kommun är en avgörande faktor för regeringsbeslutet. Vi har haft på känn att stödet är så här starkt och nu har vi fått det bekräftat. Det är oerhört tillfredställande att stödet är obrutet. Det här resultatet betyder att en absolut majoritet av torslandaborna fortfarande är för egen kommun. Dessutom betyder visar resultatet att en majoritet säger ja i alla delar av Torslanda.

Detta resultat är också ett mycket starkt besked till politikerna i Göteborg inför deras svar till regeringen. Att en majoritet av torslandaborna fortfarande stöder egen kommun har varit en förutsättning för stödet från alliansens sida. Nu råder det ingen tvekan om att så är fallet.

Undersökningens resultat kommer att bli en del av underlaget vid ett kommande regeringsbeslut. Den här undersökningen är genomförd av ett mycket välrenomerat företag och det borgar för att resultatet kan bli ett fullgott underlag för regeringens beslut.

Nätverket kan nu gå vidare med att driva frågan till ett regeringsbeslut. Vi kommer givetvis att bemöta Göteborgs skäl mot delning men den viktigaste pusselbiten är det starka stödet för egen kommun.