Hem Nyheter Processen går vidare
Processen går vidare

De sökande politikerna och Nätverket svarat på de yttrande som Göteborgs kommun, Länsstyrelsen och Lantmäteriet avgivit angående utredningen.

Vi har i svaren belyst bristen på objektivitet och saklighet i Göteborgs och Länsstyrelsens svar.

  • Inte på något sätt framkommer att Torslanda endast utgör ca. 4,5 % av Göteborg, den minsta kommundelningen hittills.
  • Inte på något sätt nämns att utredningen kommer fram till att det inte finns några bärande skäl mot delning.
  • Ingenting nämns om att den ekonomiska effekten av delning är försumbar.
  • Ingenting nämns om att Torslanda är en naturlig avgränsad del från Göteborg.
  • Inte på något sätt famkommer det fortsatt starka stödet för delning bland torslandaborna, trots att Länsstyrelsen anför det som skäl mot att genomföra en folkomröstning igen!
  • Det faktum att den omröstning i Göteborgs kommunfullmäktige som Länsstyrelsen refererar till var helt jämn framkommer inte.

Lantmäteriet har inga principiella invändningar mot förslaget men kan konstatera att det till viss del innebär omfattande arbetsinsatser i form av ändringar i deras informationssystem. Arbetet bedöms dock inte som mer omfattande än tidigare genomförda ändringar i landets indelning i kommuner.

Kammarkollegiet ville även att Göteborg skulle yttra sig om en ev. ny folkomröstning. Göteborgs kommun svarar att det inte finns behov av en ny folkomröstning eller opinionsundersökning, i princip med hänvisning till att en delning inte bör ske.

Vad gäller behovet av en ny folkomröstning anser Länsstyrelsen det tveksamt om det är meningsfullt att  genomföra en sådan. Orsaken till detta är att en folkomröstning redan genomförts, i samband med de allmänna valen 1998.

Nu bereder kammarkollegiet frågan, som sedan går vidare till regeringen.

Läs även Nätverkets kommentarer i Torslandatidningen v 43 här.