Hem Om du tvekar...
Om du tvekar...

Är du tveksam – se här för några korta ock klara besked:

  • Visst går det - Göteborg har ingen vetorätt – det är regeringen som avgör frågan.
  • Den nya kommunen är inget högriskprojekt, det har gått bra alla de 13 gånger tidigare då kommuner bildats, ex. i Bollebygd.
  • Det blir endast obetydlig påverkan på Göteborgs ekonomi, ca 0.2% av budgeten.
  • Det är ingen delning av Göteborg, mindre än 5% knoppas av.
  • Torslanda blir en lagom stor kommun, ungefär som Stenungsund, och hälften av Sveriges kommuner är mindre än Torslanda.
  • Det finns två oberoende utredningar, från 1997 och 2010, som visar att Torslanda har alla förutsättningar att fungera som egen kommun.

2010 års utredning sammanfattas: "Utifrån lagstiftarens intentioner så kan vi sammantaget inte identifiera några bärande hinder för en kommundelning vilken skulle utmynna i Torslanda kommun och Göteborgs kommun."