Hem Vanliga frågor Om utredningen Vad säger utredningen om det demokratiska inflytandet i en egen kommun?
Vad säger utredningen om det demokratiska inflytandet i en egen kommun?

Svar: Man skriver att det demokratiska inflytandet över politiken skulle öka i en egen kommun (sid 11).

Detta stöds även av andra oberoende undersökningar, bl.a. av en utredning av Sveriges kommuner och Landsting och en doktorsavhandling från Uppsala Universitet.