Hem Den viktiga frågan 2011
Den viktiga frågan

Nätverket har kämpat för Torslandas självständighet sen slutet av 90-talet. Nu närmar sig frågan ett avgörande. En opinionsundersökning skall göras i maj. Resultatet av den kommer att vara avgörande för regeringens beslut senare i år.

Vi har dragit igång våra torgmöten efter en en lång och hård vinter. Det är fantastiskt roligt att möta alla er som är positiva och förväntansfulla inför det kommande regeringsbeslutet. Minst lika roligt och på sätt och vis viktigare är att möta er som har frågor eller är tveksamma och undrar hur det går till och varför detta skall vara bra?

Att Torslanda klarar sig tror vi inte någon tvivlar på längre. De båda utredningarna, gjorda 1997 och 2010, kommer fram till att vi blir en normal kommun som får samma förutsättningar som alla andra svenska kommuner att ge en likvärdig service till medborgarna. Inte ens de mest ihärdiga motståndarna påstår väl längre att det inte går.

Slutsatsen vad gäller hur vi klarar oss är tvärtom ganska enkel. Det blir helt enkelt en bättre service som egen kommun. Den senaste utredningen kommer t.ex. fram till att 45 miljoner mer ”måste” satsas på skolan. Den siffran kan vara bra att ha i minnet när det står klart att pengarna som Göteborg satsat i årets budget på ”kvalitetshöjning i skolan” går till att undvika de nedskärningar som redan var planerade här i Torslanda. Det blir i bästa fall inte en kvalitetssänkning 2011, det är vi inte vana vid efter alla år av neddragningar.

Men principiellt viktigare än att ekonomin och servicen blir bättre är att det blir torslandaborna som får makten igen över Torslanda. Vi kommer att välja torslandabor som skall fatta besluten i kommunen. Alla våra politiker kommer att leva och verka i Torslanda. De kommer att ha egna barn på dagis och skolor här, de själva eller deras egna föräldrar kommer att behöva omsorg här i Torslanda. De kommer dagligen att möta sina väljare, dvs oss torslandabor, inte bara vid ett entimmes möte i månaden. De kommer att ha en normalstor kommun att sköta, ett överskådligt antal ärenden att hantera. De kommer inte att behöva hyra en buss för att åka runt för att ”titta på verkligheten”. De kommer inte att behöva sitta i tjugo bolagsstyrelser. Som väljare får vi en röst på 25.000 istället för på 500.000. Vårt inflytande går från ”noll till 100%” den dagen vi blir egen kommun. Om du vill engagera dig i ett bättre Torslanda så ökar dramatiskt möjligheten att påverka. När du får inflytande så vill du engagera dig, så enkelt är det.

Just detta blir till en möjlighet för alla torslandabor eftersom ett bättre Torslanda finns där många människor engegagerar sig. Detta är frågan som det handlar om:

Tror vi att Torslanda blir bättre när vi torslandabor själva bestämmer?

Tror vi på oss själva?

Från Torslandatidningen v15 2011. (www.tidningen.se)