Hem Inflytande och demokrati
Inflytande och demokrati

Som en del i en stadsdel har torslandborna inga direkt valda företrädare. En del av stadsdelsnämndens ledamöter kommer från Torslanda, och hela stadsdelsnämnden har bussats runt i Torslanda för att lära känna stadsdelsdelen lite mer.

Att vara (en del av) en stadsdel innebär att vi inte har något direkt inflytande över vilken majoritet som skall styra Torslanda, och inte heller över vilka personer det skall vara.

Sammansättningen av stadsdelsnämnden är i princip den samma som i kommunfullmäktigevalet, och det är partierna som utser ledamöterna.