Hem Historien om Torslanda kommun
Historien om Torslanda kommun

Eller från Torslanda kommun till Torslanda kommun...

1967 inkorporerades det lilla samhället Torslanda i Göteborgs kommun. Då bodde ca 6 000 personer i Torslanda.

Därefter har antalet invånare växt starkt, till idag strax under

25 000, ungefär lika många som bor i Stenungssund. Men vår infrastruktur har inte hängt med den starka expansionen. Vårt demokratiska inflytande har urholkats allt mer.

I en egen kommun kommer medborgarna i Torslanda få betydligt ökat inflytande över sin egen vardag och framtid. Torslandaborna får makten och Torslanda kan utvecklas på det sätt majoriteten i Torslanda tycker är bäst. Därför har politiker från fem olika partier hos regeringen ansökt om att få bilda en egen kommun.

Frågan om en egen kommun ställdes 1998 i en folkomröstning och hela 65% av Torslandaborna var positiva. I juni gjorde DEMOSKOP en undersökning med nästan samma starka stöd, 64%.

Att bilda en egen kommun är inget högriskprojekt. Det har skett 13 gånger de senaste 20 åren, och i samtliga fall har det varit lyckosamt, ex. när Bollebygd skildes från Borås.