Hem

Den viktigaste poängen med att bilda Torslanda kommun är närdemokrati.

Som en egen kommun kan vi välja engagerade torslandabor att företräda oss. Att det faktiskt går att bilda en kommun slår två utredningar fast. Ekonomin blir som i andra kommuner, och den kommunala servicen kan tillgodoses väl.

Utredningen gör även bedömningen att det demokratiska inflytandet skulle öka.

Nu har vi en gyllene chans att tillsammans påverka Torslandas framtid till det bättre.

Hur blir ekonomin? Kommunanställd? Vad krävs?
Den viktiga frågan Historien om Torslanda Utredningen