Hem Kommunanställda
Vad händer med alla kommunanställda?

Svar: Jobbar du för kommunen undrar du säkert vad en ny kommun innebär. Detta har utretts av arbetsgivar-gruppen i Göteborgs Stad, och redovisats i Torslandatidningen.

Dokumentet från Göteborgs Stad inleds "Om Torslanda skulle bli egen kommun talar allt för att det är en s.k. verksamhetsövergång. I ett sådant fall har berörd personal rätt att ha kvar sina arbetsuppgifter och att bli anställda hos den nye arbetsgivaren. Detta regleras i Lagen om anställningsskydd 6b § och MBL 28 §".

Dvs. det framgår bl.a. att anställningen övergår till den nya kommunen. Det finns även ett starkt skydd i LAS vid arbetsgivarbyten. Dessutom finns även god praxis från tidigare kommun-bildningar.

Läs även artikeln i Torslandatidningen här.

Dessutom anger utredningen att Torslanda kommun kommer att behöva rekrytera fler medarbetare. Läs om detta här.