Hem Opinionsundersökningen 2011
Fortsatt starkt stöd för Torslanda kommun

Nu är den nya opinionsundersökningen om Torslandabornas inställning till en egen kommun klar. Stödet för Torslanda kommun bekräftat - igen!

Det är mycket glädjande att resultatet är så tydligt, fortfarande är en klar majoritet för bildande av en egen kommun. Stödet är t.o.m. ett litet snäpp starkare jämfört med den förra opinionsundersökningen från 2010.

I huvudfrågan svarar hela 65% av de som tagit ställning JA. Dessutom kan vi konstatera att hela 60% av de tillfrågade känner sig säkra på sin sak!

Undersökningen har utförts av marknadsundersökningsföretaget Markör, på uppdrag av Länsstyrelsen.

Vi i nätverket ser nu fram emot den fortsatta hanteringen, helt klart är detta en viktig pusselbit när regeringen skall avgöra frågan.

Läs mer om resultatet här.