Hem Opinionsundersökningen 2011
Mer om opionionsundersökningen 2011

Länsstyrelsen har på uppdrag av kammarkollegiet låtit marknadsundersökningsföretaget Markör Marknad och kommunikation AB utföra opinionsundersökningen genom telefonintervjuer under vecka 18-21 2011, där man tillfrågat 1003 personer i åldrarna 18-84 år.

I huvudfrågan svara hela 65% av de som tagit ställning JA. Dessutom är hela 60% av de tillfrågade känner sig säkra i sin inställning. I ålderskategorin 30-44 år är hela 75 % av de som tagit ställning är för Torslanda kommun.

Några andra resultat:

  • 58% tror att skolan blir bättre, bara 10% tror den blir sämre.
  • 54% tror att barnomsorgen blir bättre, bara 9% tror den blir sämre.
  • 45% tror att äldreomsorgen blir bättre, bara 12% tror den blir sämre.
  • 42% tror den kommunala servicen blir bättre, bara 16% att den blir sämre
  • 57% tror att kommundemokratin blir bättre, bara 7% tror den blir sämre.
  • 56% tror att samhörighetskänslan blir bättre, bara 9% tror den blir sämre.

I frågan om kollektivtrafiken, där det i debatten funnits en del osäkerhet om de fria pensionärsresorna och taxegränsen tror ändå 20% på en förbättring, men 36% på en försämring.

Vad gäller skatterna, som vi i Nätverket inte har diskuterat, utredningens beräkningar baseras på en oförändrad skatt, tror 45% på oförändrad skatt, och 22% på högre och 23% på lägre.

Repporten med underlag finns att läsa hos Länsstyrelsen.