Hem
Effekterna på Göteborg?

Torslanda utgör endast ca 5% av Göteborgs kommun.

Det är den minsta indelningsändringen som hittills varit aktuell.

Från utredningarna:

För en nybildad Göteborgs kommun blir de ekonomiska effekterna närmast försumbara om enbart Torslanda bryter sig ut.” Kommunförbundets utredning 1997-09-16 s. 40

Utifrån lagstiftarens intentioner så kan vi sammantaget inte identifiera några bärande hinder för en kommundelning vilken skulle utmynna i Torslanda kommun och Göteborgs kommun".” Öhrlings PWC utredning 2010-03-19

Vi noterar att Göteborg i sak inte anför egentligen inga motiv eller skäl mot bildandet av Torslanda kommun.