Hem Namninsamlingen
Namninsamlingen

Nätverket för Torslandas framtid jobbar med att samla in namnunderskrifter till stöd för återbildandet av Torslanda kommun. Insamlingen sker både person till person runt om i Torslanda, men även på nätet.

Vi som står bakom namninsamlingen är Nätverket för Torslandas framtid samt de aktiva politiker som undertecknat ansökan, Dan Pettersson (kd), Ingemar Drottinger (m), Mats Wiséhn (fp), Rune Thorén (c) och Lennart Bjärknemyr (mp).

 

→ Till Namninsamlingen!

Varför namninsamling?

Att det finns ett stöd hos torslandaborna är avgörande för att regeringen skall fatta ett positivt beslut om Torslanda kommun. Vid folkomröstningen sa 66% ja till egen kommun och med ett valdeltagande på 85%. Det är ett starkare stöd än någon annan ny kommun fått. Dessurom sade hela 64.2% JA till en egen kommun i opinionsundersökningen gjord av Demoskop 2010.Det borde kanske räcka, men för att visa att det idag finns ett starkt stöd för egen kommun gör vi denna namninsamling.

Insamlingen kommer att överlämnas till regeringen i anslutning till det förväntade beslutet under 2011.