Hem Om Nätverket
Om Nätverket för Torslandas Framtid

Nätverket för Torslandas Framtid är en partipolitiskt oberoende samling engagerade torslandabor. Vi som är aktiva i nätverket delar uppfattningen att Torslanda utvecklas bäst som en egen kommun, i nära samarbete med Göteborgs Stad och regionen.

Nätverket är ingen formell förening. Mötena i Nätverket är dynamiska och raka, det finns representanter från både partiobundna personer samt aktiva eller fd. aktiva politiker, där partierna v, s, mp, c, fp, kd och m är representerade.

Nätverket har bildats ur Föräldranätverket i Torslanda, och har funnits i över tio år. Se mer under "Historia".

Varför är vi i Nätverket så motiverade att jobba för Torslanda kommun?

Vi i Nätverket är vi övertygade om att:

  • Torslandaborna är kapabla att själva välja sina företrädare.
  • Torslanda bäst styrs av politiker i och från Torslanda.
  • Torslanda utvecklas bäst genom att Torslanda kommun återbildas.

Vi är måna om en dialog med alla Torslandabor, välkommen att kontakta nätverket. Du kan nå både de opolitiska nätverkarna, och de politiker som står bakom ansökan.

Om du som vi tror starkt på Torslanda kommun, är du välkommen i gemenskapen,
hör av dig till oss så berättar vi hur vi kan hjälpas åt! Kontakta nätverket så hörs vi!

 

Kontakta nätverket

Om du kan bidra ekonomiskt till vårt arbete, så gör det på:

Nätverkets PlusGiro-konto: 557023-9

Nätverkets BankGiro-konto: 636-4376