Hem Sjuk- och hälsovård
Sjuk och hälsovård

Västra Götalandsregionen och inte kommunerna svarar för sjukhus, vårdcentraler tandvård mm. Detta är ingen kommunal fråga, och bildandet av en egen kommun har ingen inverkan på sjuk- och hälsovård.