Hem Missuppfattningar
Vanliga missuppfattningar

Det florerar många missuppfattningar om vad en kommun gör, ofta i förhållande till vad länsstyrelse, region, landsting och staten utför och bestämmer.

Torslandatidningen har i sitt v48 nummer listat en del vanliga missuppfattningar.

Vanliga missuppfattningar.

Källa: Torslandatidningen, www.tidningen.se

Dessutom förekommer en del felaktiga påståenden:

  • Det går inte: Visst går det - Göteborg har ingen vetorätt – det är regeringen som avgör frågan. Läs mer.
  • Det är riskabelt: Den nya kommunen är inget högriskprojekt, det har gått bra alla de 13 gånger tidigare då kommuner bildats, ex. i Bollebygd. Läs mer om andra kommuner.
  • Göteborg drabbas hårt: Det blir endast obetydlig påverkan på Göteborgs ekonomi, ca 0.2% av budgeten.
  • Man kan inte dela Göteborg: Det handlar inte om en delning av Göteborg, mindre än 5% knoppas av.
  • Torslanda blir för litet: Torslanda blir en lagom stor kommun, ungefär som Stenungsund, och hälften av Sveriges kommuner är mindre än Torslanda. Se även artikeln om Torslandas storlek.
  • Det saknas belägg för att Torslanda klarar sig: Det finns två oberoende utredningar, från 1997 och 2010, som visar att Torslanda har alla förutsättningar att fungera som egen kommun. Läs om utredningens slutsatser.