Hem Ansökan
Ansökan

Vi tidigare ansökningar om att få återbilda Torslanda kommun har ”Nätverket för Torslandas framtid” stått bakom ansökan. Denna gång är det politiker i Torslanda som har skrivit ansökan.

Sidan 1 Sidan 2

Ett antal  stadsdelnämndsledamöter i Torslanda skrev i maj ett brev till kommunminister Mats Odell, om att ompröva beslutet om en kommundelning. Eftersom det är regeringen som fattar beslut i kommundelningsfrågan, kan de fatta ett annat beslut än den förra (s)-regeringen gjorde.

De politiker som undertecknade ansökan via är Dan Pettersson (kd), Ingemar Drottinger (m), Mats Wiséhn (fp), Rune Thorén (c) och Lennart Bjärknemyr (mp).