Hem Karta Torslanda
Karta

Gränserna för nya Torslanda kommun är inte helt klara, men normalt följer en kommungräns församlingsgränserna. I fallet Torslanda kommer vissa justeringar göras jämfört med både Torslanda SDN och Torslanda kommuns tidigare gränser (dessa finns här).

Gränsen kommer att gå i Torsviken, runda Volvo, upp längs Hisingsleden och samt väster om Göteborg City airport. Vad gäller Helgered så kommer gränsen som sagt att gå i Hisingsledenden, eftersom den delen av Björlanda byter församling vid årsskiftet 2010, och därmed även kommer Helgered att hamna utanför framtida Torslanda kommun.

Andra skillnader jämfört med "gamla" Torslanda kommun är att den nya inte innefattar hamnen, samt att delar av Lundby och Biskopsgården och Volvo blir i kvar Göteborgs kommun.

Nedan visas tänkbara gränser ungefärligt.

 

 

Ungefärliga nya gränser


Större karta i Google Maps.

Att Torslanda är en naturligt avgränsad del framgår tydligt nedan, där industrin och säve flygplats med inflygningsområde är markerat. Ett band på ca 10 km avgränsar Torslanda mot Göteborg.