Hem Fördelarna
Fördelar som egen kommun

Vad är ett bättre Torslanda för dig?

Alla har vi olika uppfattning om vad ett bättre Torslanda är.

För någon är det att vi skall erbjuda våra äldre en omsorg och ett boende i Torslanda, för någon annan en vision om en ishall och inomhusbad, och för en tredje att våra barn skall få en bättre skola osv.

Under alla omständigheter handlar dem om resulrser och prioriteringar för bl.a.

 • förskola och skola
 • kommunal service
 • stadsplanering
 • närdemokratri

Listan blir längre och längre ju fler som är med och formar den och samtidigt stämmer den bättre och bättre med vad som är vår gemensamma syn på hur vi vill se ett framtida Torslanda.

Det borde vara vi som bor och verkar i Torslanda som har det största inflytandet över hur vår framtid formas. Våra idéer och engagemang skall driva utvecklingen framåt och skapa vår gemensamma framtid.

Var tror du att ett bättre Torslanda skapas bäst?

Vi i nätvärket tror att förtroendevalda som lever i Torslanda:

 • har bättre möjlighet att se vad ett bättre Torslanda är
 • kommer att bry sig mer om ett bättre Torslanda
 • kommer att värna bättre om våra önskemål
 • har en bättre möjlighet att överblicka torslandabornas behov och att göra välgrundade prioriteringar
 • kommer att känna ett större ansvar inför oss som väljare

Vi är övertygade om att inflytandet för oss som väljare:

 • skulle öka med en större närhet till våra förtroendevalda
 • kommer att bli större når vi väljer våra förtroendevalda direkt och de inte utses indirekt
 • ökar när vi har en röst på 23.000 var i stället för på 500.000
 • leder till ett ökande engagemang för ett bättre Torslanda

Är återbildandet av Torslanda Kommun möjligheten?

I den normalstora kommun som Torslanda kommer att bli så är vi övertygade om att svaret är ja. En egen kommun blir starten för att själva ta ansvar för framtiden och att det stora engagemang som redan finns skall få fritt utlopp och tillåtas växa till allas bästa.