Hem Tidigare ansökningar
Tidigare ansökan

Regeringen under Tage Erlanders ledning beslutade i april 1966 att Björlanda och Torslanda socknar fr.o.m. den 1 januari 1967 skulle införlivas i Göteborgs stad.

Härigenom upplöstes Torslanda kommun.

I februari 1997 ansökte ett antal torslandabor om att Kammarkollegiet skulle utreda om Björlanda och Torslanda församlingar genom kommundelning åter kunde göras till en egen kommun, samt att en folkomröstning skulle hållas. Folkomröstningen hölls, och 65% av Torslandaborna var för en återbildning av kommunen.

Sedan kammarkollegiet utrett och remissbehandlat frågan, varvid bl.a. framkom att Göteborgs kommun motsatte sig en delning, avslog kammarkollegiet genom beslut i juni 1999 ansökan om delning. Beslutet överklagades till regeringen, vilken dock som avslog överklagandet genom beslut i mars 2000.

Som företrädare for Nätverket for Torslandas Framtid ansökte Johan Grundén i december 2001 att regeringen skulle ompröva beslutet och återbilda Torslanda kommun till den 1 januari 2003.

Ansökan överlämnades till Kammarkollegiet som i sin tur överlämnade ansökan med yttrande till regeringen. Regeringen avslog ansökan genom beslut i februari 2002.

I en skrivelse som kom in till Kammarkollegiet den 20 april 2005, ansökte Johan Grundén och Kristina Bergstedt-Josefsson som företrädare för
Natverket för Torslandas Framtid på nytt att Torslanda kommun skall återbildas. Ansöka avslogs av Kammarkollegiet i november 2005.

Sedan 1998 har Torslandas befolkning vuxit fådn ca 17 000 till ca 23 000 invånare, och ett antal torslandapolitiker lämnade 2009 in en ny ansökan, läs mer här.