Hem Förra utredningen
Vad kom den förra utredningen egentligen fram till?!

Björn Sundström. Källa SKL.Björn Sundström, dåvarande Kommunförbundet, gjorde inför 1999 års kommunbildningsstävanden en utredning om effekterna av en nybidning av Torslanda kommun. Men vad kom man fram till? Jo, utredningens sammanfattning är:

"Med stöd av vad som ovan anförts gör utredningen den sammanfattande bedömningen att flertalet kriterier som indelningslagen ställer upp för att en indelningsändring skall komma ifråga är uppfyllda, t.ex. vad beträffar befolknings- och skatteunderlaget, den kommunala ekonomin samt nämnd- och förvaltningsorganisationen."

samt

"... anser utredningen att en delning kan övervägas om den förestående folkomröstningen/opinionsundersökningen skulle visa att det finns en klar majoritet för en delning."

Folkomröstning har hållits med en klar majoritet för ett ja till nybildning.

Ett stort antal aspekter beaktades i utredningen.

 

Följande delar finns med:

 • Befolkningsunderlag
 • Näringsgeografiska samband
 • Nämndorganisation
 • Förvaltningsorganisation
 • Utrustning, lokaler m.m.
 • Kommunal ekonomi
 • Demografi och demokrati
 • Det regionala perspektivet
 • Ortsbefolkningens inställning
 • Bestående fördel
 • Fördel för del av kommun

Hela sammanfattningen av utredningen finns att ladda ner här som pdf.