Hem Hur det började
Hur det började

Grunden till Nätverket för Torslandas Framtid finns i Torslanda Föräldranätverk. Torslanda Föräldranätverk bildades i februari 1997 efter ett stormöte i Torslandaskolan, med syftet att stoppa den nedrustning av skola, barnomsorg och fritidsverksamhet som hade pågått i ett par års tid.

Torslanda Föräldranätverk, som fortfarande är öppet för alla intresserade föräldrar i Torslanda, initierade en ansökan om en utredning av Torslandas förutsättningar som egen kommun. Frågan blev snabbt så stor att den fick ett eget forum via Nätverket för Torslandas Framtid.