Hem Skola och barnomsorg
Skola och barnomsorg

Ett viktigt område för Nätverket är att förbättra skola och barnomsorg i Torslanda. Som egen kommun kommer lokala politiker att tilldela medel, istället för att fördelningen sker mellan alla stadsdelar i Göteborg.

Torslanda Föräldranätverk gör årligen sammanställningar om Torslandas tilldening vad gäller förskolan, skolbarnomsorgen och grundskolan. Siffrorna talar sitt tydliga språk, Torslanda hamnar i absioluta botten när medel tilldelas i den nuvarande stadsdelsindelningen.

Som egen kommun flyttas dessa beslut mycket närmare invånarna, och prioriteringarna kan göras i den egna kommunen.

Utredaren identifierar att skolan i Torslanda måste få mer medel, och att det kan hanteras i en budget i balans, läs mer här.

Läs gärna mer på Föräldranätverkets hemsida, där enhetskostnaderna tydligt redovisas år för år. Nedan finns även direktlänkar till den sk. enhehetskostnaden, som kan användas för att jämföra tilldelninegn mellan olika stadsdelar.

Se även en jämförelse mot ett urval av andra kommunala grundskolor i Västra Götaland här och mot alla grundskolor här.