Hem Skolan i Torslanda
Skolans tilldelning i Torslanda

Torslanda Föräldranätverk gör årligen sammanställningar om Torslandas tilldening vad gäller förskolan, skolbarnomsorgen och grundskolan.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, Torslanda hamnar i absoluta botten när medel tilldelas i den nuvarande stadsdelsindelningen.

Nedan finns den sk. enhehetskostnaden, som kan användas för att jämföra tilldelningen mellan olika stadsdelar.

För att det inte skall finnas några tvivel; givetvis ska inte Torslandaeleverna har mest resurser i Göteborg - inte heller hävdar vi att skolpengen vara samma i samtliga stadsdelar/kommuner.

Men om man har ambitionen att anpassa skolpengen till elevernas förutsättningar så borde Torslanda definitivt inte ligga sämst till. Skolverkets utredningar visar att om Torslandaeleverna skulle prestera efter sina förutsättningar (som uppskattas utifrån kön, eventuell utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå), så skulle vi ligga ungefär i mitten bland Göteborgs grundskolor. Torslandaniornas faktiska avgångsbetyg ligger också i den häraden.

Ändå accepterar Göteborgs politiker att våra skolor får minst resurser år efter år, och skyller på att våra lokala nämndpolitiker inte prioriterar skolan. Fråga gärna SDN-politikerna var resurserna i så fall skulle komma ifrån.

Se även en jämförelse mot ett urval av andra kommunala grundskolor i Västra Götaland här och mot alla grundskolor här.

Givetvis ska inte Torslandaeleverna har mest resurser i Göteborg. Inte heller ska skolpengen vara samma i samtliga stadsdelar/kommuner.
Men om man har ambitionen att anpassa skolpengen till elevernas förutsättningar så borde Torslanda defintivt inte ligga sämst till.
Skolverkets forskning visar att om Torslandaeleverna skulle prestera efter sina förutsättningar (som uppskattas utifrån kön, eventuell utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå), så skulle vi ligga ungefär i mitten bland Göteborgs grundskolor. Torslandaniornas faktiska avgångsbetyg ligger också i den häraden.
Ändå accepterar Göteborgs politiker att våra skolor får minst resurser år efter år, och skyller på att våra lokala nämndpolitiker inte prioriterar skolan. Fråga gärna SDN-politikerna var resurserna i så fall skulle komma ifrån...!