Hem Stadsbyggande
Stadsbyggande

Som en egen kommun kan Torslanda utvecklas i en bra takt med balans i byggandet. Det betyder att kommunen själv kan planera boende samtidigt som man bygger den kommunala servicen, ex. vad gäller skolor, daghem och äldreboende.

Vidare kan exempelvis kommunen välja att ha ett kommunalt bostadsbolag, som då kan satsa på ex. hyresrätter lokalt. Våra SDN-politiker i Torslanda har kontinuerligt påpekat att Torslanda behöver fler lägenheter, men har i praktiken inte haft någon makt över plan- och byggärenden. Som egen kommun får vi denna makt.

Vidare kan kommunen själv prioritera utifån förutsättningarna i Torslanda ex. vad gäller parker och almänna ytor. Viktigast är nog att Torslanda kan utvecklas i en takt och riktning optinal för torslandaborna.

Läs mer om äldreboende i SDN Torslanda här.

Läs mer om skolan i SDN Torslanda här.