Hem Media 2011
Media 2011
Visa # 
1   Link   SP P4 Göteborg - Ny undersökning om kommundelning i vår
En ny opinionsundersökning om stödet för Torslanda som egen kommun ska göras nu under våren. Kammarkollegiet som utreder frågan om en kommundelning vill ha en oberoende undersökning av stödet för en kommundelning i Torslanda.
2   Link   GP 2011-01-11 - Torslandas öde inte avgjort
Torslanda kan fortfarande bli en egen kommun. Nu väntar en ny opinionsundersökning. Två gånger har folket sagt sitt: I en folkomröstning 1998 ville 66 procent att Torslanda skulle bli en egen kommun. 2010 tillfrågades 600 Torslandabor och 64 procent svarade samma sak.
3   Link   GT 2011-01-12 - Torslanda blir självständigt
Johan Wopenka: Torslanda blir självständigt.
4   Link   Torslandatidningen v13 2011 - Många likheter med Nyköping
Ledare om en bok om hur Nyköping delas i tre kommuner.
5   Link   Torslandatidningen 20 april 2011- Opinionsundersökningen om egen kommun Torslanda
Länsstyrelsen har gjort val av det företag, som skall genomföra opinionsundersökningen om vad torslandaborna anser om ett återbildande till egen kommun. Markör heter företaget som fått uppdraget.
6   Link   Torslandatidningen 16 juni 2011 - Stödet för egen kommun fortfarande lika starkt
Stödet för egen kommun fortfarande lika starkt

Drygt 1.000 boende i Torslanda har fått svara på hur de ser på återbildande av egen kommun. Även om frågorna i denna undersökning inte är exakt som tidigare ligger andelen av dem som tagit ställning i frågan på 65 % för en kommundelning att jämföra med förra årets resultat på 64 %.
7   Link   SR P4 Göteborg - Fortfarande starkt stöd för egen kommun
En majoritet av Torslandaborna vill fortfarande bilda egen kommun, det visar en opinionsundersökning gjord på uppdrag av Länsyrelsen.

65 procent är för kommundelning - det är lika många som var för i folkomröstningen 1998 och en annan opinionsundersökning som gjordes förra året.